TV-Norge

Hvorfor har ikke TV-Norge do?

Fordi de sender all dritten rett på tv.