Svenskene har...

Hva har svenskene som ikke nordmennene har?

Gode naboer.