Hvilken nøkkel?

Hvilken nøkkel kan ikke låse dører ?

Skiftenøkkelen