Arken

Hvor mange av hver dyresort tok Moses ombord i arken?

Moses tok ikke noen dyr ombord, men Noah gjorde.