Oddetall?

To menn starter fra samme punkt på en stor åpen plass. Mennene går fram 4 meter i nøyaktig motsatt retning av hverandre. Der snur begge seg mot venstre og går nøyaktig 3 meter i denne retningen. Der stopper de. Og nå er spørsmålet: Hvor langt fra hverandre befinner de to seg nå?

Endelig fikk du bruke Pytagoras igjen! Hvis vi trekker en rett linje fra der mennene stoppet tilbake til utgangspunktet, vil vi få to rettvinklete trekanter der de to katetene er henholdsvis 3 og 4 meter lange. Ved enkel regning blir hypotenusen i en slik trekant 5 m. Vi har 2 av dem, altså er mennene 10 m fra hverandre.