Nummer 1 til 100

En ny kontorbygning med 100 kontorer hadde nettopp blitt oppført. Lars var leid inn for å male nummerene fra 1 til 100 på kontordørene. Hvor mange ganger måtte Lars male nummeret 9?

Tyve ganger. 9, 19, 29 ,39, 49, 59 ,69, 79 ,89, 90, 91, 92 ,93 ,94, 95, 96, 97, 98, 99