Mer deling

Del tallet 110 i to deler slik at den ene delen er 150% av den andre. Hvilke to tall får du da?

Tallene er 66 og 44.