Konvoluttene

Du har 3 gjenklistrede konvolutter. En inneholder 2 hundrelapper, en inneholder to 200-lapper og den siste inneholder en hundrelapp og en 200-lapp. Dessverre har noen skrevet feil beløp utenpå alle konvoluttene. Hvordan kan du klare å skrive rett beløp på alle 3 konvoluttene ved bare å åpne 1 konvolutt og bare se på en seddel?

Du må åpne konvolutten som er merket 300 kr. Den MÅ inneholde enten 2 hundrelapper eller to 200-lapper. Når du ser på en seddel vet du hvilket beløp det dreier seg om (200 eller 400 kr). Dersom seddelen er en hundrelapp må du gjøre dette: konvolutten merket 300 kr (som du åpnet) merkes nå 200kr konvolutten merket 200 kr skal merkes 400kr konvolutten merket 400 kr merkes nå 300 kr. Dersom seddelen er en 200-lapp må du gjøre dette: konvolutten merket 300 kr (som du åpnet) merkes nå 400 kr konvolutten merket 200 kr merkes nå 300 kr konvolutten merket 400 kr må merkes 200 kr.