Hvilket tall følger?

Hvilket tall er det neste i denne tallrekken: 21 - 20 - 18 - 15 - 11 - ???

Neste tall er 6. Avstanden mellom de to første tall er 1, mellom de neste 2, så 3 osv.