Hvilket tall?

Hvilket tall er to tredeler av halvparten av en fjerdedel av 240?

Tallet vi skal fram til er 20.