Fortsett dette mønsteret

1, 1, 2, 3, 5, ?, ?

1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, så neste tallet blir 8. 5+8=13, så det femte tallet blir 13.