Femten

Ved å bruke tallene 1 - 9 (du kan bare bruke hvert tall en gang) kan du lage 3 rekker med 3 tall så summen av de 3 tallene blir 15 uansett hvilken rekke du prøver horisontalt eller vertikalt.

8 3 4 1 5 9 6 7 2