Deling

Del tallet 20 med en halv og legg til tre. Hvilket tall sitter du da igjen med?

Tallet blir 43. Å dele med en halv er det samme som å doble.