Alder

Jeg er pensjonist. Hvis du bytter om tallene i min alder, får du alderen på sønnen min. For ett år siden var jeg dobbelt så gammel som ham. Hvor gamle er vi to i dag?

Min sønn er 37 år og jeg er 73 år.