Kjært barn..

Foruten at de selvsagt er å finne i samme ordbok, hva annet binder disse ordene sammen og gjør dem til en helt spesiell gruppe? Flor - lime - Irak - rep - alle - mot - senga.

Alle blir navn på personer når de leses bakfra.