Hvilken bok?

Jeg har en bok der forordet kommer etter epilogen, innholdet kommer før innledningen og omslaget er midt inne i boka. Hva slags bok er dette?

Ei ordbok.