Hva er sammenhengen?

Grunnen til at disse ordene er skrevet her, er at de har noe til felles. Klarer du å finne ut hva som er fellesnevneren for dem? Ordene er: STUDENT - DEFINITIV - FØRST - SNOP - AFGHANISTAN.

Hvert ord inneholder 3 bokstaver som følger rett etter hverandre i alfabetet. STUDENT - DEFINITIV - FØRST - SNOP - AFGHANISTAN