Fellesnevneren er?

Disse ordene finner du her fordi de hører naturlig sammen. Hva er det som tilsier at de skal opptre felles? Uvenn - Opera - Absolutt - Større - Klasse - Delvis

Fellestrekket ved ordene er at de alle begynner med to bokstaver som følger like etter hverandre i alfabetet.