Det motsatte

Hva er det motsatte av \"Jeg reiser ikke!\"?

Det er ikke \"Jeg blir!\", men \"Jeg reiser!\"