Parallelle linjer?

Parallelle linjer?

Det høres utrolig ut at samtlige linjer i bildet ovenfor er parallelle, men slik er det. Det er forskyvningen i plasseringen av de hvite og sorte feltene som gir oss illusjonen av at linjene skråner. Denne illusjonen finnes også i en interaktiv utgave, der du selv kan skyve de fargede feltene fra side til side. Når alle fargefeltene står loddrett over hverandre, ser du klart at alle linjene er parallelle. Her får du sjekke med en linjal om du er i tvil.