Kvinners djevelske møte

Kvinners djevelske møte

Så "djevelsk" kan to kvinners møte arte seg. La oss inderlig håpe at det bare skjer i kunsten og ikke i virkeligheten!