Dotten forsvinner

Dotten forsvinner

Hvis du fokuserer på den svarte prikken i midten vil du se at resten av dotten begynner å forsvinne.