Delfiner

Delfiner

Det er 7 delfiner, mer eller mindre skjult, i dette motivet. Greier du å finne alle sju?