Bra illusjon!

Bra illusjon!

Slik skal du gjøre: 1: Se konsentrert på de fire små prikkene omtrent midt i bildet og hold konsentrasjonen i 30 sekunder. 2: Lukk øynene og bøy hodet bakover (fortsatt med lukkede øyne). Du vil nå se en lyssirkel for ditt indre blikk. 3: Etter ganske kort tid vil det framtre et klart portrett midt inne i sirkelen.