Bølgeillusjon

Bølgeillusjon

Bølgeillusjonen her er framkommet ved hjelp av de røde kryssene som binder sammen noen av de mørk gule rutene. Ganske fiffig!