Å eldes er ingen illusjon

Å eldes er ingen illusjon

Sannsynligvis ser du straks et eldre par som synes å trives sammen. Men alle har vært unge, og deres ungdom er tegnet som viktige deler av de to ansiktene.