Skiforeningen

I den lokale skiforeningen hadde det oppstått krangel og en av medlemmene meldte seg ut. Året etter var det en elendig skivinter, og da meldte 1/5 av de gjenværende medlemmene seg ut. Etter det var det 24 medlemmer igjen i foreningen. Hvor mange medlemmer var det før krangelen startet?

40