Krysse elv

En mann kommer til en elv og finner en båt med plass til tre. Med seg har han imidlertid en hund, en geit og et kålhode pluss to ulver. Ulvene vil straks jafse i seg hunden eller geiten til middag hvis ikke mannen er i nærheten, men ikke kålhodet. Tilsvarende vil hunden gjerne ha en bit geit, mens geita bare vil spise kål. Hvordan skal mannen gå frem for å få alle dyrene og kålhodet over elven - uten at noen eller noe blir spist ?

Han må starte med å gi geita fast plass i båten. Deretter ror han først hunden og så kålen over, en om gangen; men så må geita etterlates alene på den første bredden mens de to ulvene blir rodd over. Deretter blir hunden med tilbake, og til slutt kan mannen ro geita og hunden over sammen. Nå har han fått alle fem trygt over til den andre bredden.