Kakespising

En natt kongen ikke fikk sove, gikk han ned til det kongelige kjøkken og fant en stor kake. Han spiste 1 / 8 av kaken. Litt senere ble dronningen sulten og spiste 1 / 6 av det som var igjen av kaken. Enda litt senere gikk prinsessen ned til kjøkkenet og spiste 1 / 7 av resten. Så kom prinsen og spiste 1 / 5 av det som fremdeles var igjen. Til slutt spiste hunden 1 / 4 av restene. Hvem spiste mest kake? A) kongen B) dronningen C) prinsessen D) prinsen E) hunden

B. La oss tenke oss at kaken veide 1200 gram. Da spiste kongen 1200 / 8 = 150 gram og lot det bli igjen 1050 gram. Dronningen spiste 1050 / 6 = 175 gram og lot det bli igjen 875 gram. Prinsessen spiste 875 / 7 = 125 gram og lot det bli igjen 750 gram. Tilsvarende ser vi at prinsen og hunden hver spiste 150 gram. Dronningen var altså den som spiste mest av kaken.