Hvem eier sebraen?

Det finnes fem hus. Alle har forskjellig farge. Alle eierne er av forskjellig nasjonalitet. De har alle forskjellige husdyr. Alle drikker forskjellige drikker. De røyker hvert sitt sigarettmerke. Engelskmannen bor i det røde huset. Svensken har hund. Dansken drikker te. Det grønne huset ligger til venstre for det hvite. I det grønne huset drikker man kaffe. Mannen som røyker Pall Mall har fugler. Idet gule huset røyker man Dunhill. I det midterste drikker man melk. Nordmannen bor i det første huset. Mannen som røyker Blend bor ved siden av huset med katt. I huset ved siden av det man har hest røyker man Dunhill. Mannen som røyker Blue Master drikker øl. Nordmannen bor ved siden av det blå huset. Man drikker vann i huset som ligger ved siden av det hvor man røyker Blend. Tyskeren røyker prince. Hvem eier sebraen ?

Denne, og liknende oppgaver, kan løses ved å sette opp en tabell over egenskapene til de forskjellige husene. Etter hvert som man legger flere egenskaper til, trekker man logiske slutninger. Tyskeren er den lykkelige eier av en sebra