Hestehandel

En mann bestemmer seg for å kjøpe en fin hest. Han betaler kr 6000,- og er veldig fornøyd med hesten. Etter et år har verdien på hesten økt til kr 7000,- og han bestemmer seg for å selge hesten. Men bare noen få dager angrer han og ha solgt hesten, og kjøper den tilbake. Han må uheldigvis betale kr 8000,- for å få kjøpe den tilbake, så han taper kr 1000,-. Enda et år senere med hesten, bestemmer han for å selge den igjen og innkasserer kr 9000,- Spørsmålet er, hvor mye fortjeneste får han til sammen på alle handlene med hesten?

Tenk på denne forretnings historien som om den beskriver to separate handler, hvor: I den første handelene kjøper en mann noe for kr 6000 og selger det igjen for kr. 7000,- så han sitter igjen med kr 1000,- i fortjeneste. I den neste handelene, kjøper han noe for kr 8000,- og selger det igjen for kr 9000,- og får derfor en fortjeneste på kr 1000,-. Svaret blir derfor: Mannen tjener totalt kr 1000,- + kr 1000,- = kr 2000,-