Gullfisken Sportsfiskeklubb

Gullfisken Sportsfiskeklubb har 7 medlemmer. Medlem nr. 1 fisker hver dag, medlem nr. 2 hver andre dag, medlem nr. 3 hver tredje dag, osv. Hvor ofte fisker alle medlemmene samtidig?

Hver 420. dag.