Gjerdemaling

Hvis det tar Alicia 3 timer å male et gjerde, og det tar Mark 6 timer å utføre samme jobb, hvor lang tid vil det ta å male samme gjerde hvis begge to jobber sammen i deres normale arbeidstempo?

To timer. Alicia kan utføre 1/3 av jobben i løpet av en time og Mark kan utføre 1/6 av jobben på samme tid; derfor kan de i sammen utføre 1/3 pluss 1/6, eller halve jobben på en time Jobben kan dermed utføres på to timer. Eller du kan si det på denne måten (a x b)/(a + b)= brukt tid.