Fotballag

Et fotballag har vunnet 50% av de 20 kampene de har spilt så langt. Hvor mange kamper på rad må de vinne for å øke seiersprosenten til 60%? A)2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 8

D. Laget har så langt vunnet 10 av 20 kamper. Hvis de vinner N kamper til på rad, så er andelen av seire kommet opp i (10 + N) / (20 + N). For at dette skal bli 60%, må vi ha at (10 + N) / (20 + N) = 6 / 10, som gir 100 + 10N = 120 + 6N. Dermed er 4N = 20, og N = 5.