Fest med øl og vin

På en fest drakk 10 personer vin, 8 drakk øl, 4 drakk både vin og øl, mens én person drakk ingen av delene. Hvor mange var det på festen? A)13 B) 15 C) 16 D) 17 E) 19

B. Det må ha vært 6 ( = 10 - 4) som bare drakk vin, og 4 ( = 8 - 4) som bare drakk øl. Det blir 10 personer. I tillegg kommer de 4 som drakk begge deler, og den ene som ikke drakk noe. Totalt var det altså 15 personer på festen.