Elevgata

I en gate har vi husnumrene 2, 4, 6 og 8. I hvert av de 4 husene bor det en elev. Hver elev har sitt favorittfag og dessuten et eget kjæledyr. Eleven i nr.6 liker fysikk. Hunden er nabo til hesten. Ole liker matematikk og bor på den ene enden. Erik bor mellom hesteeieren og eleven som har fysikk som favorittfag. Kristine bor ved siden av katteeieren. Eleven som bor lengst til høyre, har teknikk som favorittfag. Katten er nabo til eleven som liker norsk. I hvilket hus bor Åse, og hvem eier apekatten?

Åse bor i nr. 6 og Kristine eier apekatten.