Ektepar

I et selskap er det N ektepar. Hva er den minste verdien av N som gjør at det helt sikkert er to ektepar tilstede som giftet seg på samme ukedag?

8. Siden det er 7 dager i en uke, er 7 par for lite - da kunne man risikere at alle parene var gift på forskjellig ukedag. Men dersom vi tar med ett par til, dvs. totalt 8 par, må nødvendigvis to par være gift på samme ukedag.