Betaling med gullkjede

En kvinne har tatt inn på et av byens beste hoteller, og finner plutselig ut at hun har mistet kredittkortet. Resepsjonisten krever derfor en annen form for sikkerhet - og hun tilbyr ham gullkjedet sitt. Hun stoler imidlertid ikke særlig på mannen bak skranken og foreslår at hun skal gi ham en ny del av gullkjedet hver dag. Da har hun akkurat nok til å være der i tre uker. Hvor mange kutt må hun ta i kjedet for å kunne gjennomføre den daglige betalingen ? Hvor må kuttene foretas ?

To kutt - ledd nr. 4 og ledd nr. 11. Vi har da to enkle ledd, en kjede på 3, en kjede på 6 og en kjede på 10. Betalingen kan nå foretas slik : 1.dag : 1 ledd 2.dag : 1+1 ledd 3.dag : 3 ledd 4.dag : 3+1 ledd 5.dag : 3+1+1 ledd 6.dag : 6 ledd [...]