Barn og karameller

Onkel Gunnar har invitert alle sine nieser og nevøer til en hyggelig fest hjemme hos seg. Etter middagen kommer han med to digre poser, den ene er full av karameller og den andre full av seigmenn - med like mange av hver sort i hver pose. Så deler han ut 7 karameller til hver, og etter det har han 10 til overs.Deretter gir han 5 seigmenn til hver, og etter det har han 28 seigmenn igjen i posen.Hvor mange karameller var det i posen før onkel Gunnar begynte å dele ut? Og hvor mange barn er det i barneselskapet?

9 barn og 73 karameller.