Alderen på tre gutter

Hvis Knut er dobbelt så gammel som Per, Per er dobbelt så gammel som Henrik, og Henrik er 9 år yngre enn Knut, hvor gammel er da Per?

Per er 6 år. Hvis x er Henriks alder, så er Per 2x og Knut 4x. 4x - x = 9 gir 3x = 9, og dermed x = 3. Henrik er altså 3 år, Per er 6 og Knut er 12.