Alder 5

Denne oppgaven var en gang i tiden Ekspertnøtt i Illustrert Vitenskap: Eva og Anne er til sammen 44 år. Eva er dobbelt så gammel som Anne var da Eva var halvparten så gammel som Anne vil være når Anne er tre ganger så gammel som Eva var da Eva var tre ganger så gammel som Anne. Hvor gamle er Eva og Anne?

Eva er 27,5 år og Anne er 16,5 år.