Alder 2

Johns alder er 1/3 av farens alder og 2/5 av morens alder. Aldersforskjellen mellom foreldrene er 10 år. Hvor gamle er faren, moren og John?

Faren er 60, moren er 50 og John 20.