1000 kroner

En mann fortalte sin sønn at han ville gi ham 1,000,- kroner hvis han kunne utføre følgende. Faren ga sin sønn 10 konvolutter og tusen kroner, kun i krones-mynter. Han fortalte sønnen at han skulle legge pengene i konvoluttene på en slik måte at uansett hvilket beløp han ba om, så skulle han gi han en eller flere konvolutter, med det nøyaktige beløp han ba om uten å måtte åpne noen av konvoluttene. Da faren spurte etter et beløp, ga sønnen han et antall konvolutter med det eksakte beløpet han spurte etter. Hvordan fordelte sønnen pengene i de ti konvoluttene?

Innholdet i de ti konvoluttene (i krone-stykker) var som følger: Kr. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 og 489,-. De første ni tallene er i geometrisk rekke, og deres sum, trukket fra kr 1,000,- gir innholdet i den tiende konvolutten.