Nord og sør

To skiltvakter stod og voktet på utsiden av en kasernene. En kikket opp veien for å se om noen nærmet seg fra nord. Den andre kikket ned veien for å se om noen nærmet seg fra sør. Plutselig sa den ene til den andre: "Hva er det du smiler av?" Hvordan visste han at den andre smilte?

Selv om vaktene kikket i hver sin retning, stod de ikke rygg mot rygg.