Mer og mindre

Jo mer det er av det, det mindre du ser.

Mørket.