Jorda rundt

Hva går jorda rundt og står i et hjørne?

Et frimerke.