Hull over alt

Jeg har hull både på toppen og bunnen. Jeg har hull både på venstre og høyre side. Jeg har hull i kroppen, men holder fortsatt godt på vann. Hva er jeg?

En svamp.