Går ikke å lyve?

Hvilket spørsmål kan du ikke svare ja på og juge samtidig?

''Sover du?'' Hvis du svarer ja, så er du våken.