Forskjellig lys

Forskjellig lys gjør meg annerledes, og i forskjellige størrelser jeg blir. Hva er jeg?

Jeg er pupillen i øyet.