Et stort hinder?

Jeg kan både være stor og liten. Jeg har stemme, men har ikke munn. Jeg kan være ett stort hinder eller gjøre deg veldig glad. Jeg snakker ofte til deg, men noen ganger ignorerer du meg. Hva er jeg?

Samvittighet.